ZP MED

Vo Vašom milovanom domove sa budete cítiť v bezpečí s vedomím, že používate prístroj, ktorý bude prínosom pre Vašu kvalitu života a pohodu. ZP MED (Centrum preventívnej medicíny) hodnotí účinky používania Roboclean čistiaceho systému a zistil, že významne znižuje vzdušné alergie, ktoré spôsobujú častice vo vašej domácnosti. A preto je vhodný pre zlepšenie celkového zdravotného stavu. Výskumom bolo preukázané, že u človeka chráni  pľúca pred rôznymi mirkoorganizmami či alergénmi.